Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους

Σχολή Taekwondo Jaguar

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους

Οι εγγραφές στη σχολή μας πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Taekwondo καθώς και τα προγράμματα fitness επικοινωνήστε μαζί μας.

Η ακαδημία μας προσφέρει δωρεάν μαθήματα Taekwondo για παιδιά 4 έως 8 ετών για την περίοδο 1 έως 6 Σεπτεμβρίου, 8 έως 12 Ιανουαρίου και 10 με 12 Ιουλίου.

Share this post