Πρόγραμμα

2020/21

Δευτέρα

 • TRX

  -

 • Junior TKD

  -

 • Cross TKD Training

  -

 • Junior & Kids TKD1

  -

 • CADET1

  -

 • Prep Black Belt 1

  -

 • Poomsae

  -

 • TKD Adult

  -

Τρίτη

 • Pilates

  -

 • Junior TKD3

  -

 • Junior TKD2

  -

 • Kids TKD2

  -

 • CADET2

  -

 • TKD Level 3

  -

 • Prep Black Belt 2

  -

 • Kyorugi 1

  -

 • Kyorugi 2

  -

Τετάρτη

 • TRX

  -

 • Junior TKD

  -

 • Cross TKD Training

  -

 • Junior & Kids TKD1

  -

 • CADET1

  -

 • Prep Black Belt 1

  -

 • Poomsae

  -

 • TKD Adult

  -

Πέμπτη

 • Pilates

  -

 • Junior TKD3

  -

 • Junior TKD2

  -

 • Kids TKD2

  -

 • CADET2

  -

 • TKD Level 3

  -

 • Prep Black Belt 2

  -

 • Kyorugi 1

  -

 • Kyorugi 2

  -

Παρασκευή

 • TRX

  -

 • Junior TKD

  -

 • Cross TKD Training

  -

 • Junior & Kids TKD1

  -

 • CADET1

  -

 • Prep Black Belt 1

  -

 • Poomsae

  -

 • TKD Adult

  -

Σάββατο

 • Kyorugi 2

  -

 • TKD Level 3

  -

 • Kyorugi 1

  -

 • Prep Black Belt 2

  -

 • CADET2

  -

 • Junior 2 & Kids 2

  -

Κυριακή

 • Seminars & Workshops

  -

Στο πρόγραμμα μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της σχολής για οποιαδήποτε διευκρίνιση.