Διακρίσεις

Taekwondo Jaguar

1η Θέση

1η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νεανίδων – 63 κιλά Ιούλιος 2017 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων ΜΖ  – 41 κιλά Ιανουάριος 2017 / Ανδρέας Καρπούζος

1η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Εφήβων – 55 κιλά Ιανουάριος 2017 / Νικόλαος Καρανικόλας

3η Θέση

3η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων ΜΖ – 47 κιλά Ιούλιος 2017 / Ανδρέας Καρπούζος

3η Θέση 2ο Κύπελλο Ακρόπολης Νεανίδων – 63 κιλά Ιούνιος 2017 / Βασιλική Καρπούζου

3η Θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών U21 – 62κιλά Φεβρουάριος 2017 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση

1η Θέση Α Πανελλήνιο Κύπελλο Νεανίδων – 59 κιλά Νοέμβριος 2016 / Βασιλική Καρπούζου

1η θέση Κύπελλο Εφήβων – 55 κιλά Νοέμβριος 2016 / Νικόλαος Καρανικόλας

1η θέση Κύπελλο Ακρόπολης Εφήβων – 55 κιλά Ιούνιος 2016 / Νικόλαος Καρανικόλας

1η Θέση Διασυλλογικό Τεχνικό Πρωτάθλημα – 14 ετών Μάρτιος 2016 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση 1ο Διεθνές Πρωτάθλημα ΠΟΥΜΣΕ ομαδικό – 17 ετών Ιανουάριος 2016 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση free style MALE – 17 years Ιανουάριος 2016 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση Διεθνές Τεχνικό Πρωτάθλημα ΠΟΥΜΣΕ MALE – 14 years Ιανουάριος 2016 / Ανδρέας Καρπούζος

2η Θέση

2η θέση Α Κύπελλο Παίδων ΜΖ – 41 κιλά Νοέμβριος 2016 / Ανδρέας Καρπούζος

2η Θέση Διασυλλογικό Τεχνικό Πρωτάθλημα 15-17 ετών Μάρτιος 2016 / Βασιλική Καρπούζου

2η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Εφήβων – 55 κιλά Μάρτιος 2016 / Νικόλαος Καρανικόλας

3η Θέση

3η Θέση 1ο Διεθνές Πρωτάθλημα ΠΟΥΜΣΕ ατομικό – 17 ετών Ιανουάριος 2016 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση

1η Θέση 6ο Hereya Sofia Open Κορασίδων – 59 κιλά Δεκέμβριος 2015 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση 4ο Κim e Liu Αγωνιστικό ΜΖ – 33 κιλά Οκτώβριος 2015 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση 3ο kim e Liu Τεχνικό ΕΖ 2004 Ιούνιος 2015 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 55 κιλά Μάρτιος 2015 / Βασιλική Καρπούζου

2η Θέση

2η Θέση 4ο Kim e Liu Τεχνικό Παίδων ΜΖ Οκτώβριος 2015 / Ανδρέας Καρπούζος

2η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Εφήβων – 51 κιλά Ιούλιος 2015 / Νικόλαος Καρανικόλας

3η Θέση

3η θέση Πανελλήνιο Κύπελλο Εφήβων – 51 κιλά Δεκέμβριος 2015 / Νικόλαος Καρανικόλας

3η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 55 κιλά Ιούλιος 2015 / Βασιλική Καρπούζου

3η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – 48 κιλά Μάιος 2015 / Νικόλαος Καρανικόλας

3η Θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 51 κιλά Φεβρουάριος 2015 / Βασιλική Καρπούζου

1η Θέση

1η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – 45 κιλά Νοέμβριος 2014 / Ανδρέας Καρπούζος

2η Θέση

2η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 47 κιλά Ιούλιος 2014 / Βασιλική Καρπούζου

3η Θέση

3η Θέση Διασυλλογικό Τεχνικό Πρωτάθλημα Πούμσε Ατομικό 11-14 ετών Ιούλιος 2014 / Βασιλική Καρπούζου

3η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων – 45 κιλά Ιούλιος 2014 / Ανδρέας Καρπούζος

3η Θέση G1 Ranking Tournament Greece Open Kos Island – 47 κιλά Απρίλιος 2014 / Βασιλική Καρπούζου

3η θέση G1 Ranking Tournament Greece Open – 41 κιλά Απρίλιος 2014 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση

1η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 44 κιλά Ιούλιος 2013 / Βασιλική Καρπούζου

2η Θέση

2η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων – 37 κιλά Ιούλιος 2013 / Ανδρέας Καρπούζος

3η Θέση

3η θέση Α Πανελλήνιο Κύπελλο Κορασίδων – 47 κιλά Δεκέμβριος 2013 / Βασιλική Καρπούζου

3η θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων – 47 κιλά Νοέμβριος 2013 / Βασιλική Καρπούζου

3η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κορασίδων – 44 κιλά Φεβρουάριος 2013 / Βασιλική Καρπούζου

2η Θέση

2η θέση Πανελλήνιο Κύπελλο Παίδων – 33 κιλά Δεκέμβριος 2012 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση

1η θέση Πανελλήνιο Κύπελλο Παίδων – 33 κιλά Δεκέμβριος 2011 / Ανδρέας Καρπούζος

1η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων – 33 κιλά Ιούλιος 2011 / Ανδρέας Καρπούζος

1η θέση Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων – 33 κιλά Μάιος 2011 / Ανδρέας Καρπούζος

1η Θέση

1η θέση Διασυλλογικό Τεχνικό Πρωτάθλημα Απρίλιος 2010 / Ανδρέας Καρπούζος