Τι είναι η εργομετρική αξιολόγηση και πόσο σημαντική είναι για όλους μας.

Τι είναι η εργομετρική αξιολόγηση και πόσο σημαντική είναι για όλους μας.

Θεωρείται πλέον πολύ σημαντικός ο καθορισμός του επιπέδου υγείας και φυσικής κατάστασης, προκειμένου ένα άτομο να καθορίσει ρεαλιστικούς στόχους βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υγείας και φυσικών ικανοτήτων. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εργομετρικής αξιολόγησης όπου εκτιμάται με ακρίβεια το επίπεδο της φυσικής κατάστασης αθλητών και μη. Η εκτίμηση της φυσικής κατάστασης δεν βοηθάει μόνο στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου, εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης, αλλά επίσης περιλαμβάνει έλεγχο για τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων προβλημάτων υγείας. Τα πρωτόκολλα προσαρμόζονται με βάση την ηλικία, το φύλο, τη σωματική διάπλαση και το επίπεδο άθλησης του εξεταζόμενου. Η πλήρης εργομετρική αξιολόγηση περιλαμβάνει δοκιμές που μπορούν να μετρήσουν τις βασικές παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που σχετίζονται με την υγεία, την πρόληψη και την απόδοση όπως: σωματική σύσταση, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, ευκαμψία-ευλυγισία, μυϊκή δύναμη και μυϊκή αντοχή.

Εργομετρική αξιολόγηση

Η σωματική σύσταση, είναι η σχετική αναλογία λιπώδους ιστού και άλυπης μάζας στο σώμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σύσταση του σώματος ώστε να παρακολουθούμε το βάρος ή το ποσοστό λίπους που ένα άτομο χάνει κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος άσκησης, ώστε να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο. Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά σωματικού λίπους αυξάνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως είναι η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης και ορισμένοι τύποι καρκίνου.

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα, αντικατοπτρίζει τις λειτουργικές δυνατότητες της καρδιάς, των πνευμόνων και των μυών σε σχέση με τις απαιτήσεις συγκεκριμένης άσκησης, όπως είναι το τρέξιμο ή η ποδηλασία. Εργομετρική αξιολόγησηΧρησιμοποιούνται μέγιστες ή υπομέγιστες δοκιμασίες σε ποδήλατο ή διάδρομο για την πρόβλεψη της αερόβιας ικανότητας μέσω της ανάλυσης των αναπνευστικών αερίων, των καρδιακών παλμών και του ρυθμού αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα από την εξέταση χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εντάσεων για καρδιαγγειακές ασκήσεις σε ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης ή απώλειας βάρους.

Η ευκαμψία, αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια άρθρωση κινείται μέσα σε ένα φυσιολογικό, χωρίς πόνο εύρος κίνησης και μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (ADLs), καθώς μεγαλώνουμε. Η μείωση της ελαστικότητας των ιστών και η δυσκαμψία των αρθρώσεων με την ηλικία, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την απόδοση σε ADLs, γεγονός που οδηγεί στη μείωση της ποιότητα ζωής και σε πρόωρη γήρανση. Μέσω ειδικών δοκιμασιών και εξοπλισμού αναλύεται με ακρίβεια το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η ελαστικότητα των μυών.

Εργομετρική αξιολόγησηΗ μυϊκή δύναμη και η προπόνηση μυϊκής αντοχής αποκομίζουν οφέλη στην αντοχή, στη μυϊκή μάζα και στην πυκνότητα του οστού. Η μυϊκή δύναμη μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση ειδικών δοκιμασιών σε μια ποικιλία διαφορετικών ασκήσεων που περιλαμβάνουν μείζονες ομάδες μυών. Οι δοκιμές μυϊκής αντοχής περιλαμβάνουν χρονικές δοκιμές, όπου ο ασκούμενος πρέπει να εκτελεί όσο το δυνατόν περισσότερες επαναλήψεις μιας δεδομένης κίνησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αξιολογήσεων βοηθάνε στον προσδιορισμό των κατάλληλων εντάσεων και φορτίων για ασκήσεις μυϊκής αντοχής και δύναμης.
Με τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας άσκησης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες για να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης για να επιτύχει στο μέγιστο τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσω της εργομετρικής αξιολόγησης και την περιοδική επανάληψη αυτών των μετρήσεων, παρακολουθείται την πρόοδό σας και ασκήστε εξατομικευμένα, με ασφαλή τρόπο και μέγιστα αποτελέσματα.

Σπανός Κων/νος

Εργοφυσιολόγος MSc, PhD (c)

Share this post